Zpeněžování zajištěného majetku

O tom zda a jakým způsobem bude zpeněžen majetek, který slouží k zajištění pohledávky, rozhoduje zajištěný věřitel. Dá-li tento věřitel pokyn ke zpeněžení, jsou jeho pohledávky uspokojovány z peněz, které jsou tímto prodejem získány.