Zpeněžování majetkové podstaty

Majetková podstata je zpeněžována insolvenčním správcem v případě, kdy je jako způsob řešení úpadku zvolen konkurz, případně oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Platí, že nezajištění věřitelé jsou uspokojováni poměrově z výtěžku, který je získán z prodeje nezajištěného majetku, zatímco zajištění věřitelé jsou uspokojováni vždy celou částkou (po odečtení nákladů a odměny insolvenčního správce), která je získána z prodeje zajištěného majetku.