Věřitel

Ten, kterému je dlužník povinen plnit (hradit) svůj závazek. Dlužník má vůči věřiteli povinnost dluh zaplatit, zatímco věřitel má k dlužníkovi pohledávku. Označení věřitel vzešlo ze skutečnosti, že půjčující osoba věřila, že jí dlužník dlužnou částku splatí.