Věřitel zajištěný

Takový věřitel, který je v případě řádného a včasného nesplnění svých pohledávek oprávněný domáhat se uspokojení z prodeje zastaveného majetku (například nemovitosti). Zajištěný věřitel má v insolvenčním právu zásadně lepší postavení, než věřitel nezajištěný – vyplývá to z toho, že zajištěný věřitel udělal pro případ nesplácení svých pohledávek více, než nezajištěný.