Věřitel nezajištěný

Věřitel, který má vůči dlužníkovi pohledávku, která však není zajištěna dlužníkovým majetkem. Nezajištění věřitelé jsou v insolvenčním řízení uspokojováni zásadně poměrově (pokud věřitel půjčil dlužníkovi 1000 Kč, a dlužník má celkové nezajištěné dluhy ve výši 10 000 Kč – dostane tento věřitel 10% z částky, která bude nezajištěným věřitelům vyplacena).