Úpadek

Úpadek, někdy také bankrot, je neschopnost dlužníka platit své splatné závazky. Podle toho, o jaký typ dlužníka se jedná, je možné úpadek řešit buď konkursem (likvidační forma řešení, která se týká právnických osob), anebo oddlužením (sanační forma řešení, která se týká fyzických osob).