Úpadek hrozící

Hrozícím úpadkem je situace, kdy lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splácet podstatnou část svých peněžitých závazků. V takovém případě je vhodné (a žádoucí), aby dlužník podal návrh na zahájení insolvenčního řízení z důvodu hrozícího úpadku. Smyslem tohoto institutu je, aby měl dlužník možnost dosáhnout toho, že včasným zákrokem zachová svou výrobu a zaměstnanost.