Reorganizace

Reorganizace je sanační forma insolvence. Je specifická tím, že pohledávky věřitelů jsou uspokojovány z provozování podniku dlužníka. Reorganizace se týká pouze právnických osob a to takových, jejichž obrat za poslední rok dosáhnul alespoň 50 miliónů Kč, nebo pokud má dlužník alespoň 50 zaměstnanců. Role insolvenčního správce je v takovéto formě řešení úpadku dohlížení na to, že plní dohodnutý reorganizační plán.