Přihláška pohledávky

Pohledávka je nárok věřitele na určité plnění ze strany dlužníka. Pokud má věřitel pohledávku za dlužníkem, který se ocitne v insolvenci, musí věřitel tuto pohledávku řádně přihlásit, jinak pohledávka zanikne. Následně je v insolvenčním řízení pohledávka uspokojována společně s pohledávkami ostatních věřitelů.