Přezkumné jednání

Přezkoumání přihlášených pohledávek probíhá na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem. Termín a místo konání přezkumného jednání určí insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku. Na jednání probíhá zjišťování, zda jsou přihlášené pohledávky přihlášeny oprávněně, či nikoliv. Po jeho skončení je v případě způsobu řešení úpadku oddlužením vydáno rozvrhové usnesení, ze kterého je patrné, jakým procentuálním podílem budou jednotliví věřitelé uspokojováni.