Pohledávka zajištěná

Zajištěná pohledávka je taková pohledávka, jejíž plnění je zajištěno majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka. Zajištěný věřitel má právo určit, jakým způsobem bude s tímto majetkem nakládáno, a v případě, že podá pokyn k prodeji, bude jeho pohledávka uspokojena ze zpeněžení tohoto majetku. Na rozdíl od nezajištěných věřitelů má tedy zajištěný věřitel mnohem větší naději, že jeho pohledávka bude uspokojena v plné výši.