Platební neschopnost

Dlužník je v platební neschopnosti, jestliže jsou splněny následující podmínky.

  • dlužník má dva a více věřitelů
  • dlužník nesplácí své peněžité závazky déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit.

Definice platební neschopnosti se týká všech kategorie dlužníků – tedy fyzické osoby, podnikatele i nepodnikatele, a právnické osoby.