Odměna insolvenčního správce

Insolvenčnímu správci náleží za jeho činnost odměna, která je určená zákonem. Zjednodušeně lze říct, že v případě řešení úpadku konkursem náleží správci odměna ze zpeněžení dlužníkova majetku, zatímco v oddlužení je odměna insolvenčního správce fixní a vyplácí se každý měsíc, po dobu trvání oddlužení.