Oddlužení

Oddlužení (také osobní bankrot) je sanační forma insolvence. Je určeno především fyzickým osobám nepodnikatelům, případně fyzickým osobám podnikatelům, u kterých je však nutný souhlas jejich věřitelů v případě, že dluhy pramení z podnikání. Oddlužení je možné buď plněním splátkového kalendáře, nebo prodejem majetkové podstaty. O způsobu řešení hlasují věřitelé dlužníka, případně insolvenční soud. Nejčastější varianta je plněním splátkového kalendáře, která probíhá tak, že dlužníkovi zůstane každý měsíc existenční minimum, zatímco zbylé příjmy jsou prostřednictvím insolvenčního správce rozdělovány mezi přihlášené věřitele. Pokud za 5 let dlužník tímto způsobem splatí alespoň 30 % svých závazků (které se po dobu trvání účinků povolení oddlužení nezvyšují o úroky), je od zbytku svých závazků soudem osvobozen.