Nezabavitelná částka v oddlužení – výpočet

Nezabavitelná částka je to, co dlužníkovi, který je v oddlužení splátkovým kalendářem, zůstane po dobu trvání oddlužení. Nezabavitelná částka je stanovena jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3410 Kč, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel (bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný zaměstnanec žije), která je pro rok 2016 stanovena na 5858 Kč. Celkem tedy dlužníkovi v roce 2016 zůstane 9268 Kč. Tato částka se zvyšuje o nezabavitelnou částku na každou vyživovanou osobu, tedy 1544,67 Kč.