Moratorium

Moratorium je ochrana dlužníka, který je podnikatelem, před jeho věřiteli, o kterou může dlužník požádat insolvenční soud. Moratorium je možno vyhlásit až na 3 měsíce. Po dobu jeho trvání nelze vyhlásit úpadek dlužníka a trvají stejné účinky jako při zahájení insolvenčního řízení. Moratorium má smysl v případě, že se dlužník sice dostal do platební neschopnosti, ale je schopen prokázat, že po uplynutí doby, na kterou je vyhlášeno, bude opět schopen plnit své závazky (typicky druhotná platební neschopnost, nečekaný výpadek výroby, atd.).