Lhůta pro přihlášení pohledávky

Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Co se týká zaměstnanců dlužníka, ti do insolvenčního řízení nemusí přihlašovat své pracovněprávní pohledávky (nevyplacenou mzdu). Informace o dlužných mzdách je totiž obvykle možné zjistit z účetnictví dlužníka a tak se tyto pohledávky berou jako přihlášené automaticky.