Konkurz

Konkurz je likvidační forma insolvence. Nejčastěji se týká právnických osob, ale také fyzických osob podnikatelů, případně těch, kteří nesplnili podmínky oddlužení. V konkurzu insolvenční správce prodává dlužníkův majetek a z výtěžku zpeněžení uspokojuje dlužníkovy věřitele. Na rozdíl od oddlužení nedochází po skončení konkurzu k zaniknutí neuhrazených pohledávek.