Insolvenční správce

Hlavními činnostmi insolvenčního správce je nakládání s majetkovou podstatou a dohled nad dlužníkem. V případě konkursu je insolvenční správce odpovědný za zpeněžení dlužníkova majetku, v případě oddlužení rozděluje příjmy dlužníka mezi přihlášené věřitele. Cílem jeho činnosti je v první řadě maximalizovat uspokojení pohledávek věřitelů. Insolvenční správce podléhá insolvenčnímu soudu a dostává za svou činnost odměnu, která je určena zákonem.