Insolvenční soud

Insolvenční soud je krajský soud, před nímž probíhá insolvenční řízení dlužníka. Pokud se jedná o právnickou osobu, je to krajský soud v kraji, kde má dlužník sídlo. V případě fyzické osoby se jedná o soud, kde má dlužník trvalé bydliště.