Insolvenční rejstřík

Informační systém, který obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a veřejně přístupné písemnosti a informace z insolvenčního spisu. V ČR je dostupný na adrese www.isir.cz. Insolvenční rejstřík je členěn do několika oddílů. Oddíl A obsahuje informace o řízení v době od insolvenčního návrhu do rozhodnutí o úpadku. V oddíle B jsou informace od rozhodnutí o úpadku, v oddílu C je možné najít informace o incidenčních sporech a oddíl P obsahuje informace o přihlášených pohledávkách.