Insolvenční návrh věřitele

Jedná se o insolvenční návrh, který na dlužníka podá jeden z jeho věřitelů. Pokud se nejedná o zaměstnance dlužníka, je insolvenční soud oprávněn požadovat zálohu na náklady insolvenčního řízení. V tomto návrhu je věřitel povinen prokázat, že je dlužník v úpadku, případně, že mu úpadek bezprostředně hrozí a to zejména tak, že je jeho závazek vůči věřiteli minimálně 3 měsíce po splatnosti a zároveň, že existuje alespoň jeden další věřitel.