Insolvenční návrh – náležitosti

V insolvenčním návrhu je nutno prokázat, že je dlužník v úpadku, případně, že mu úpadek bezprostředně hrozí. Návrh musí obsahovat označení navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká. Pokud návrh podává věřitel, musí zároveň obsahovat přihlášku jeho pohledávky. Pokud jej podává dlužník, musí připojit seznamy svých majetků, pohledávek, seznam zaměstnanců a listiny, které dokládají jeho úpadek, případně hrozící úpadek. V návrhu na povolení oddlužení musí dlužník také připojit údaje o očekávaných příjmech v následujících 5 letech, údaje o příjmech za poslední 3 roky a návrh způsobu oddlužení, nebo sdělení, že dlužník takovýto návrh nevznáší.