Insolvenční návrh dlužníka

Jedná se o insolvenční návrh, který na sebe podá sám dlužník. Pokud se nejedná o návrh na oddlužení, je soud oprávněn požadovat zálohu na náklady insolvenčního řízení. Dlužník v musí v tomto návrhu osvědčit, že je v úpadku, případně, že mu úpadek bezprostředně hrozí.