Exekuce vs. insolvence

Insolvence je nadřazena exekuci, což znamená, že je-li dlužník v insolvenci, lze sice výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek dlužníka nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. V praxi to tedy znamená, že je-li dlužník v insolvenci, nemohou s jeho majetkem exekutoři jakkoliv nakládat. Jinými slovy, podáním insolvenčního návrhu se lze vyhnout exekutorům.