Dlužník

Ten, kdo je povinen věřiteli splatit poskytnuté plnění včetně úroků. Dlužník má dluh vůči věřiteli a věřitel má pohledávku za dlužníkem. Dlužník je osoba, která má povinnost splatit půjčenou částku věřiteli.