Vliv novely insolvenčního zákona na vybrané instituty oddlužení

Hlavní program:

a) Insolvenční správce a přezkum pohledávek

  • podřízené pohledávky – praktické příklady
  • zapodstatové pohledávky – praktické příklady
  • pohledávky SVJ
  • zajištěné pohledávky

b) Majetková podstata – soupis a zpeněžení

  • deponace srážek u plátce příjmu
  • návrh insolvenčního správce dle § 406 insolvenčního zákona – praktické příklady
  • mimořádné příjmy – druhy, způsob vydání
  • odměna insolvenčního správce a způsob jejího výpočtu – praktické příklady

c) Různé – snížená splátka, způsob určování zálohové splátky u OSVČ

d) Judikatura

Dotazy k tématu pro JUDr. Jaroslavu Mištovou a Mgr. Jáchyma Oswalda můžete zasílat nejpozději do 8. října 2020 na e-mail jaroslav.kocurek@insolvence.as

Cena semináře

Akční cena2 990 Kč*
Zákaznická cena pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®3 390 Kč*
Základní cena3 790 Kč*

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 15. 10. 2020. Od 16. 10. 2020 budou akreditace v prodeji za základní a zákaznické ceny uvedené výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena zahrnuje: školení, občerstvení, oběd a předem připravené materiály pro účastníky.

Registrace na seminář