Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání

JUDr. Zdeněk Krčmář se na semináři bude věnovat incidenčním sporům, především pak jejich charakteristice, vymezení účelu, druhům incidenčních sporů i jejich vedení.   

Více informací naleznete na: https://www.bovapolygon.cz/seminar-5813-incidencni-spory-v-insolvenci-se-zvlastnim-zamerenim-na-neucinna-a-odporovatelna-pravni-jednani.htm