Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce

Mgr. Ing. Klára Vítková vám odpoví na otázky, kdy a jak podat žádost o vykonání zkoušky nebo z jakých částí se zkouška skládá. 

Více informací naleznete na: https://www.bovapolygon.cz/seminar-5915-pruvodce-procesem-zkousky-insolvencniho-spravce.htm