Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (rok poté)

Seminář soudce Krajského soudu v Praze, Mgr. Tomáše Jirmáska

Hlavní program:

 1. Insolvenční správce
 2. Společné jmění manželů
 3. Uspokojení pohledávky zajištěného věřitele a SVJ
 4. Návrh na povolení oddlužení
 5. Důvody zamítnutí návrhu na povolení oddlužení
 6. Způsoby oddlužení
 7. Pořadí uspokojení Přednostních pohledávek v oddlužení
 8. Majetek, který se zpeněžuje v oddlužení
 9. Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce v oddlužení po novele
 10. Zpráva pro oddlužení
 11. Srážky z příjmů fyzické osoby – podnikatele
 12. Přezkum a popírání přihlášených pohledávek v oddlužení
 13. Rozhodnutí o schválení oddlužení
 14. Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení
 15. Pořadí uspokojení přezkoumávaných pohledávek v oddlužení (podřízené pohledávky)
 16. Přerušení a prodloužení průběhu oddlužení
 17. Splnění oddlužení

Dotazy k tématu pro Mgr. Tomáše Jirmáska můžete zasílat nejpozději do 14. dubna 2020 na e-mail jaroslav.kocurek@insolvence.as.

Cena semináře

Akční cena 2 990 Kč*
Zákaznická cena pro uživatele informačního systému Insolvenční správce® 3 390 Kč*
Základní cena 3 790 Kč*

Cena zahrnuje: školení, občerstvení, oběd a předem připravené materiály pro účastníky.

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 21. 4. 2020. Od 22. 4. 2020 budou akreditace v prodeji za základní a zákaznické ceny uvedené výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Registrace na seminář