Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (rok poté) a verze 2020 (rok nula)

Soudce Krajského soudu v Praze, Mgr. Tomáš Jirmásek, zhodnotí vývoj od novely 2019 až po současné změny.

Hlavní program:

 1. Lex Covid, aneb insolvence za časů korony
 2. Insolvenční správce
 3. Společné jmění manželů
 4. Uspokojení pohledávky zajištěného věřitele a SVJ
 5. Návrh na povolení oddlužení
 6. Důvody zamítnutí návrhu na povolení oddlužení
 7. Způsoby oddlužení
 8. Pořadí uspokojení přednostních pohledávek v oddlužení
 9. Majetek, který se zpeněžuje v oddlužení
 10.  Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce v oddlužení po novele
 11.  Zpráva pro oddlužení
 12.  Srážky z příjmů fyzické osoby – podnikatele
 13.  Přezkum a popírání přihlášených pohledávek v oddlužení
 14.  Rozhodnutí o schválení oddlužení
 15.  Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení
 16.  Pořadí uspokojení přezkoumávaných pohledávek v oddlužení (podřízené pohledávky)
 17.  Přerušení a prodloužení průběhu oddlužení
 18.  Splnění oddlužení
 19.  Zrušení oddlužení
 20.  Předkupní právo 2020

Dotazy k tématu pro Mgr. Tomáše Jirmáska můžete zasílat nejpozději do 13. října 2020 na e-mail jaroslav.kocurek@insolvence.as.

Cena semináře

Akční cena2 990 Kč*
Zákaznická cena pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®3 390 Kč*
Základní cena3 790 Kč*

Cena zahrnuje: školení, občerstvení, oběd a předem připravené materiály pro účastníky.

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 20. 10. 2020. Od 21. 10. 2020 budou akreditace v prodeji za základní a zákaznické ceny uvedené výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Registrace na seminář