Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSP č. 197/2013 Sb.) kurz A + B

Lektoři: Mgr. Tomáš Braun, JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., JUDr. Marta Macháčková, Ph.D., JUDr. Jolana Maršíková, JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., Mgr. Ing. Jan Sviták, Mgr. Ing. Klára Vítková, Doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

Více informací naleznete na: https://www.bovapolygon.cz/seminar-5842-kurz-pro-pripravu-na-zkousky-insolvencnich-spravcu-vzdelavani-podle-vyhlasky-msp-c-197-2013-sb-kurz-a-2b-b.htm