Konečná zpráva

Mgr. Tomáš JirmásekJUDr. Jiří Voda, LL.M. na semináři promluví na téma:

Konečná zpráva

Hlavní program: 

 1. Právní úprava
 2. Smysl a účel konečné zprávy
 3. Obsahové náležitosti konečné zprávy
 4. Výnosy majetkové podstaty
 5. Náklady majetkové podstaty a pořadí jejich uspokojování
 6. Veřejnoprávní pohledávky jako výnosy a náklady majetkové podstaty
 7. Odměna a hotové výdaje
 8. Projednání konečné zprávy
 9. Výnosy majetkové podstaty po předložení konečné zprávy
 10. Rozvrh
 11. Činnosti insolvenčního správce spojené se skončením insolvenčního řízení
 12. Vyplňování nového formuláře konečné zprávy
 13. Judikatura ke konečné zprávě
 14. Aktuální insolvenční judikatura

Dotazy k tématu na Mgr. Tomáše Jirmáska a JUDr. Jiřího Vodu, LL.M. můžete zasílat nejpozději do 3. září 2020 na e-mail jaroslav.kocurek@insolvence.as.

Cena semináře

Akční cena2 990 Kč*
Zákaznická cena pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®3 390 Kč*
Základní cena3 790 Kč*

Cena zahrnuje: školení, občerstvení, oběd a předem připravené materiály pro účastníky.

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 10. 9. 2020. Od 11. 9. 2020 budou akreditace v prodeji za základní a zákaznické ceny uvedené výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Registrace na seminář