Judikatura odvolacích vrchních soudů v insolvenčních řízeních

Seminář JUDr. Ivany Waltrové a Mgr. Martina Lišky bude věnován jednotlivým rozhodnutím Vrchních soudů v Praze a Olomouci. 

JUDr. Ivana Waltrová absolvovala Právnickou fakultu UJEP v Brně a poté 15 let zastávala funkci podnikového právníka. Od roku 1996 působila jako soudkyně Okresního soudu v Olomouci, v roce 2001 přešla k Vrchnímu soudu v Olomouci, kde je od roku 2004 předsedkyní senátu. Mezi lety 2006 až 2016 byla místopředsedkyní konkursního a následně insolvenčního úseku tohoto soudu.  

Mgr. Martin Liška vystudoval Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1996 byl jmenován soudcem a přidělen ke Krajskému obchodnímu soudu v Praze, později k Městskému soudu v Praze. Od roku 2013 působí jako soudce Vrchního soudu v Praze, v současné době na pozici předsedy senátu. Po celou dobu praxe se zabývá agendou konkursu a vyrovnání a později agendou insolvenční včetně souvisejících incidenčních sporů. Přednáší například pro Asociaci insolvenčních správců nebo Českou advokátní komoru.   

Dotazy k tématu pro JUDr. Ivanu Waltrovou a Mgr. Martinem Liškou můžete zasílat nejpozději do 24. září 2020 na e-mail jaroslav.kocurek@insolvence.as.

Cena semináře

Akční cena2 990 Kč*
Zákaznická cena pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®3 390 Kč*
Základní cena3 790 Kč*

Cena zahrnuje: školení, občerstvení, oběd a předem připravené materiály pro účastníky.

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 1. 10. 2020. Od 2. 10. 2020 budou akreditace v prodeji za základní a zákaznické ceny uvedené výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Registrace na seminář