Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením – aktuální výkladové problémy a judikatura

Cílem semináře JUDr. Jolany Maršíkové je seznámit účastníky se zkušenostmi získanými při aplikaci insolvenčního zákona v jeho aktuálním znění, zejména pak s aktuálními výkladovými problémy a s aktuální judikaturou ve výše uvedených oblastech. Probrány budou rovněž dopady Lex Covid na průběh insolvenčního řízení.

Více informací naleznete na: https://www.bovapolygon.cz/seminar-5714-insolvencni-rizeni-reseni-upadku-oddluzenim-aktualni-vykladove-problemy-a-judikatura.htm