Insolvenční řízení – věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) – aktuální výkladové problémy a judikatura

Cílem semináře JUDr. Jolany Maršíkové je seznámit účastníky se zkušenostmi při aplikaci insolvenčního zákona v jeho aktuálním znění, zejména pak s aktuálními výkladovými problémy a s aktuální judikaturou. Probrány budou rovněž dopady Lex Covid na průběh insolvenčního řízení.

Více informací naleznete na: https://www.bovapolygon.cz/seminar-5713-insolvencni-rizeni-veritele-uplatnovani-a-uspokojovani-pohledavek-aktualni-vykladove-problemy-a-judikatura.htm