Incidenční spory z popření pohledávek a aktuální otázky řešení úpadku oddlužením

Právník roku 2019, JUDr. Jolana Maršíková, se na semináři bude věnovat tématům:

1. Incidenční spory z popření pohledávek

  • Popěrný úkon a jeho náležitosti
  • Žaloba o zjištění popřených nevykonatelných pohledávek a její projednání
  • Žaloba o určení neexistence popřených vykonatelných pohledávek a její projednání
  • Spory o pořadí pohledávek

2. Aktuální otázky řešení úpadku oddlužením ve formě splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

  • Podnikatelské oddlužení
  • Povinnost vydat majetek ke zpeněžení
  • Majetek postižený výkonem rozhodnutí či exekucí
  • Další otázky dle námětu účastníků

Dotazy k tématu pro JUDr. Jolanu Maršíkovou můžete zasílat nejpozději do 3. listopadu 2020 na e-mail jaroslav.kocurek@insolvence.as.

Cena semináře

Akční cena1 990 Kč*
Zákaznická cena pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®2 290 Kč*
Základní cena2 590 Kč*

Cena zahrnuje: školení, občerstvení a předem připravené materiály pro účastníky.

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 10. 11. 2020. Od 11. 11. 2020 budou akreditace v prodeji za základní a zákaznické ceny uvedené výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Registrace na seminář