Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona

Seminář JUDr. Zdeňka Krčmáře bude věnován aktuálním změnám insolvenčního řízení.  

Více informací naleznete na: https://www.bovapolygon.cz/seminar-5755-oddluzeni-ve-svetle-poslednich-zmen-insolvencniho-zakona.htm