Dědické právo – výklad úprav v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních

Seminář JUDr. Romana Fialy a JUDr. Ljubomíra Drápala.

Více informací naleznete na: https://www.bovapolygon.cz/seminar-5725-dedicke-pravo-vyklad-upravy-v-novem-obcanskem-zakoniku-i-v-zakone-o-zvlastnich-rizenich-soudnich.htm