Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o velké novele

Seminář JUDr. Martiny Kasíkové bude věnován aktuální novelizaci exekučního práva (v současné době je v legislativním procesu významná novela exekučního řádu). Pokud již bude v době konání semináře schválena, stane se jeho hlavním tématem.

Více informací naleznete na: https://www.bovapolygon.cz/seminar-5582-aktualni-problemy-exekucniho-rizeni-vcetne-informaci-o-velke-novele.htm