Aktuální otázky insolvenčního řízení a likvidací

Seminář pro vás připravili Mgr. Soňa Kacovská, JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D.Mgr. Viktor Švantner.

Hlavní body programu: 

  1. Aplikační poznatky a výkladové problémy insolvencí a likvidací
  2. Aktuální judikatura
  3. Diskuse
  4. Dotazy
  • Mgr. Soňa Kacovská – absolventka PF UK v Praze, od 1994 soudkyně Okresního soudu Plzeň-město se specializací na obchodní právo, od 2014 soudkyně Krajského soudu v Plzni se specializací na insolvence.
  • JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D. – absolvent ZČU v Plzni, od 2006 soudce Okresního soudu v Sokolově se specializací na občanské právo, od 2010 soudce Krajského soudu v Plzni se specializací na insolvence.
  • Mgr. Viktor Švantner – absolvent PF ZČU v Plzni, od 2005 působí v advokacii, od roku 2009 jako samostatný advokát, od roku 2010 vykonává činnost insolvenčního správce, v současné době s celostátní působností.

Dotazy k tématu pro přednášející můžete zasílat nejpozději do 29. října 2020 na e-mail jaroslav.kocurek@insolvence.as.

Cena semináře

Akční cena1 990 Kč*
Zákaznická cena pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®2 290Kč*
Základní cena2 590 Kč*

Cena zahrnuje: školení, občerstvení a předem připravené materiály pro účastníky.

*Akční cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 5. 11 2020. Od 6. 11. 2020 budou akreditace v prodeji za základní a zákaznické ceny uvedené výše. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Registrace na seminář