Nadcházející semináře s odborníky

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (rok poté)

Soudce Mgr. Tomáš Jirmásek zhodnotí dopad aktuální novely insolvenčního zákona.

Insolvenční minimum

Seminářem vás provede Mgr. Lukáš Pachl, insolvenční správce, spoluautor několika vydání Komentářů insolvenčního zákona.

Aktuální otázky insolvenčního řízení a likvidací

Mgr. Soňa Kacovská, JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D. a Mgr. Viktor Švantner po vás připravili seminář k aktuálním otázkám insolvenčního řízení a likvidací.

Příprava návrhů na povolení oddlužení

Mluvčím na semináři bude Mgr. Lukáš Pachl, absolvent Právnické fakultu Masarykovy university v Brně, který v současnosti vykonává činnost insolvenčního správce jako ohlášený společník Indra – Šebesta v.o.s.

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (rok poté)

Soudce Mgr. Tomáš Jirmásek zhodnotí dopady aktuální novely insolvenčního zákona.