Nadcházející semináře s odborníky

Konečná zpráva

Seminář s Mgr. Tomášem Jirmáskem a JUDr. Jiřím Vodou, LL.M.

Kurz pro přípravu na zvláštní zkoušky insolvenčních správců

Pořadatel: Agentura BOVA

Insolvenční minimum

Seminář s Mgr. Lukášem Pachlem

Judikatura odvolacích vrchních soudů v insolvenčních řízeních

Seminář s JUDr. Ivanou Waltrovou a Mgr. Martinem Liškou

Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce

Pořadatel: Agentura BOVA

Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona

Pořadatel: Agentura BOVA

Uspokojení nároků zajištěného věřitele a insolvenčního správce v insolvenčním řízení

Seminář s Mgr. Jáchymem Oswaldem

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (rok poté) a verze 2020 (rok nula)

Seminář s Mgr. Tomášem Jirmáskem

Příprava návrhů na povolení oddlužení

Seminář s Mgr. Lukášem Pachlem

Aktuální otázky insolvenčního řízení a likvidací

Seminář s Mgr. Soňou Kacovskou, JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. a Mgr. Viktorem Švantnerem

Novela insolvenčního zákona – verze 2019 (rok poté) a verze 2020 (rok nula)

Seminář s Mgr. Tomášem Jirmáskem