Sbírka IZ

Kompletní vydání všech aktuálních předpisů v jedné publikaci! 

Novelizované znění insolvenčního zákona, účinné od 1. 6. 2019 v kombinaci s původním, nové prováděcí předpisy, nařízení Evropského parlamentu a Rady EU.

Nyní za cenu o 15% nižší! *

POTŘEBUJETE mít u sebe staré i nové znění insolvenčního zákona?
HLEDÁTE ZMĚNY a zdržuje Vás to?

 

VÝHODY ZPRACOVÁNÍ:
 • Staré i nové znění insolvenčního zákona v jedné publikaci!
 • Snadná orientace – všechny změny přehledně vyznačeny, pracovní názvy neoznačených paragrafů
 • Klasický formát UZ
 • Kvalitní tisk na běleném papíře
 • Shodný text se Sbírkou zákonů
 • Uzávěrka 22. 10. 2019

Obsah publikace:

Aktuální úplné znění, obsah shodný se Sbírkou zákonů, nově zapracované novely!

 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a všechny aktuální podřazené právní předpisy k insolvenčnímu zákonu:
 • Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích a všechny aktuální podřazené právní předpisy:
 • Nařízení vlády č.595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
 • Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
 • Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců
 • Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
 • Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
 • Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)
 • Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce
 • Nařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/848


Sbírka insolvenčních předpisů         250 Kč   nyní 212,50 Kč*
Poštovné a balné                                      99 Kč
Osobní odběr na vybrané provozovně v úředních hodinách                                         0 Kč
*Akce je platná od 16. 3. 2020 do 14. 4. 2020 včetně. Ceny jsou uvedeny bez DPH.  

Objednávka

Fakturační adresa

Pokud je dodací adresa odlišná, uveďte do poznámky

Insolvence 2008, a.s. Kopečná 231/10 602 00 Brno