Proběhlé semináře s odborníky

Oddlužení 2020 – konec, nebo nový začátek?

Seminář s JUDr. Jaroslavou Mištovou a Mgr. Jáchymem Oswaldem

Splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty a další aktuální výkladové problémy, zejména s přihlédnutím k Lex Covid

ON-LINE seminář JUDr. Jolany Maršíkové k tématu splátkového kalendáře a Lex Covid

Aktuální otázky insolvenčního řízení – Brno

Seminář s Mgr. Renátou Maixnerovou

Praktické důsledky exekucí dle nicotných rozhodčích nálezů

Seminář s Mgr. Petrem Němcem

Zdroje pro plnění oddlužení a postavení zajištěných věřitelů v oddlužení

Seminář s JUDr. Jolanou Maršíkovou

Oddlužení po novele insolvenčního zákona a aktuální judikatura pohledem Krajského soudu v Ústí nad Labem

Seminář s JUDr. Jaroslavou Mištovou a Mgr. Jáchymem Oswaldem

Nejnovější poznatky Krajského soudu v Brně k novele insolvenčního zákona

Seminář s Mgr. Renátou Maixnerovou

Příprava návrhů na povolení oddlužení

Seminář s Mgr. Lukášem Pachlem