zvýšení ins. srážky

zvýšení ins. srážky

Dobrý den, mohu se zaptat,zdali je možné aby ins. správce zvyšoval provaděnou srážku v oddlužnění během několik po sobě jdoucích měsísích?

Paní X. je u nás zaměstnaná na HPP a její insolvenční správkyni se nelíbí výše jejích srážek. Jednou se to už řešilo, jako zaměstvatelka jsem tedy mzdu zaměstnankyni navyšovala a následně mi ins. správce sdělil, že minimálně by paní X. měla platit 2950Kč, aby splňovala 30% plnění a teď po několika měsících je to opět málo. Prosím může insolvenční správkyně tlačit takto na mou zaměstnankyni i přestože 30 % plnění splňuje?

Děkuji
T.

Odpověď

Dobrý den,

výši insolvenčních srážek neurčuje insolvenční správce. Výši srážek upravuje § 277 a násl. zák.č. 99/1963 Sb., v platném znění (občanský soudní řád – o.s.ř.). Srážky ze mzdy se vypočítávají z čisté mzdy, přičemž se zohledňuje vyživovací povinnost dlužníka k manželovi či nezl. dětem, má-li dlužník takové. Výši insolvenčních srážek si můžete ověřit na https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/ Pokud by insolvenční správce požadoval vyšší srážky, může se dlužník, nebo Vy, jako plátce příjmu, obrátit na insolvenční soud se “stížností” na insolvenčního správce, a soud by pak věc řešil.