Zrušení schváleného oddlužení

Zrušení schváleného oddlužení

Dobrý den,

po splnění pětiletého cyklu oddlužení ( prosinec 2020 ) a dosažení splacení 43% z celkové míry nezajištěných věřitelů nyní IS požaduje doplatek, dle jeho slov úměrný k mému příjmu za 2020 a to ve výši 10% z celkové výše dlužné částky? Je toto vůbec možné? První srážka z platu proběhla v rámci insolvenčního řízení za prosinec 2015, může i přesto IS požadovat nyní výplatní pásku a splátku i za leden 2021? Může být i při splnění výše uvedených podmínek schválené oddlužení zrušeno a případně, co by to pro mojí osobu znamenalo? Děkuji, s přáním hezkého dne

Odpověď

Dobrý den,

míra uspokojení zjištěných pohledávek je pouze jedním z kritérií pro přiznání osvobozujícího usnesení. Samozřejmostí pro přiznání osvobození je i plnění ostatních povinností, mezi které patří i odvádět srážky v zákonné výši v závislosti na výši příjmu dlužníka. Pokud správce při své činnosti zjistil, že jste neodváděl srážky ve  správné výši, musí po Vás vyrovnání nedoplatku požadovat. Neuhrazení tohoto nedoplatku může být důvodem, pro který Vám soud po skončení splátkového kalendáře nevydá osvobozující usnesení. V takovém případě by po vás věřitelé po skončení oddlužení mohli vymáhat zaplacení nesplacených částí jejich pohledávek. Výše nedoplatku by měla odpovídat rozdílu mezi výší splátek, které jste odvedl a výší splátek, které odvedené být měly.  Nijak nesouvisí s výší přihlášených pohledávek. Nicméně pokud jste plnil svoji oznamovací povinnost a soudu a správci  podával pravidelně informace o Vašich příjmech, měl správce rozdíl zjistit dříve a ne až na konci splátkového kalendáře. Tato skutečnost, byť by byla porušením povinnosti ze strany správce, Vás nezbavuje povinnosti případný nedoplatek uhradit.