Zrušení rozsudku Krajským soudem

Zrušení rozsudku Krajským soudem

Dobrý den,

byla mi schváleno oddlužení, Krajský soud rozhodl o splátkách, kdy mi zůstávalo nezabavitelné minimum. Vrchní soud tento rozsudek zrušil a splátky budou znovu projednávány Krajským soudem.
Do doby zrušení rozsudku Krajského soudu mi byly prováděny srážky ze mzdy, které jsou teď u insolvenčního správce.
Je správce mi tyto peníze povinen vrátit, když bylo rozhodnutí zrušeno a stále není rozhodnutí nové?
Pokud ne, na jakém právním základě tyto peníze deponuje?

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

podle mého názoru insolvenční zákon, neobsahuje ustanovení, které by upravovalo a umožňovalo  deponování srážek insolvenčním správcem. Předpokládám, že správce jakmile srážky obdržel, použil je na úhradu zálohy a odměny pro jeho osobu a na částečnou úhradu pohledávek věřitelů tak, jak mu ukládá zákon a  usnesení o schválení oddlužení. Tento postup správce vychází z ustanovená § 407 odst. 1 Insolvenčního zákona, podle kterého účinky schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí, nikoliv jeho právní mocí.