Zrušení oddlužení

Zrušení oddlužení

Dobrý den,
jsem v IŘ přes 3 roky. Mám schválené oddlužení se zpeněžením majetkové podstaty. K prodeji nemovitosti došlo před rokem a čtvrt a vedu soudní spor s IS kvůli rozdělení částky a také jsem napadla způsob zpeněžení majetkové podstaty, kdy podle právníků došlo ze strany IS k procesním chybám a je zde důvodné podezření na pletichy v insolvenčním řízení (dům byl prodán za velmi nízkou cenu ve velmi žádané lokalitě). IS je po celou dobu mého řízení velmi arogantní a v podstatě od mé intervence do prodeje a žádosti na soud o prošetření jeho postupu se mnou nekomunikuje vůbec. Dnes mi přišlo od soudu že bylo vydáno usnesení na výzvu k projednání návrhu o zrušení mého oddlužení. Soud v tomto usnesení vyzývá IS k jeho stanovisku atd. Samozřejmě, že trvám na nařízení soudního jednání. Ve poslední zprávě o plnění oddlužení IS uvádí, že nezasílám pravidelně přehled příjmů a že jsem mu nedodala přehled mých příjmů od počátku oddlužení, což není pravda. Dokládala jsem pásky za celou dobu zpětně. Samozřejmě, že se na jednání budu bránit a soudu předložím důkazy atd. Je možné se proti takovému chování bránit ještě jinak než u soudu nebo podáním trestního oznámení na IS pro pletichu? Nemohu si dovolit, aby kvůli pokusu o podvod mi bylo zrušeno oddlužení. Co se stane s penězmi z prodeje domu, pokud by mi oddlužení skutečně zrušili?

Odpověď

Dobrý den,

na postup insolvenčního správce si může dlužník stěžovat u insolvenčního soudu nebo na Ministerstvu spravedlnosti ČR, které vykonává dohled na činností insolvenčních správců. Má-li dlužník za to, že insolvenční správce páchá trestnou činnost, může se obrátit také na policii.

V případě, že by došlo ke zrušení oddlužení, prohlásil by soud konkurz na Váš majetek, neboť je zřejmé, že se v majetkové podstatě nachází min. částka odpovídající výtěžku z prodeje Vaší nemovitosti, a po uspokojení zajištěného věřitele zůstane i částka k rozdělení mezi nezajištěné věřitele. Aktuálně však probíhá odvolací řízení ve věci Vašeho odvolání proti usnesení o uspokojení zajištěného věřitele, takže se nejdříve musí rozhodnout o Vašem odvolání. Pokud Vám tedy soud oddlužení skutečně zruší, bude se v insolvenčním řízení pokračovat, resp. bude Váš úpadek řešen už nikoliv oddlužením, ale konkurzem (prodej majetku, rozdělení výtěžku mezi věřitele, nebudete osvobozena od placení zbylých pohledávek; po skončení konkurzu můžete podat nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení).