Způsob uplatnění pohledávky

Způsob uplatnění pohledávky

Dobrý den, oddlužení mi bylo schváleno dne 28.6.2018. Dnešního dne mi byl doručen dopis z ČKP, že musím uhradit částku cca 25 000 Kč za nepojištěné vozidlo, kterého jsem byl papírovým vlastníkem za období od 18.5.2018 do 3.3.2019. A můj dotaz – s ohledem na to, že pohledávka vznikla před schválením oddlužení, tudíž se měl věřitel s pohledávkou přihlásit do insolvence, tak tuto pohledávku hradit nemám? A nebo ji uhradit mám, vzhledem k tomu, že pokračovala v době, kdy už byla insolvence v běhu a tudíž se jedná o novou pohledávku? Nejsem si jist zda by šlo o zvyhodnovani věřitele v případě hrazení nebo naopak o nově vzniklé dluhy v případě nehrazeni.. Velice Vám děkuji za jakoukoliv odpověď.

Odpověď

Pro způsob uplatnění není důležité, kdy Vám bylo oddlužení povoleno, ale kdy bylo insolvenční řízení zahájené. Dílčí pohledávka, která vznikla před tímto datem, měla být věřitelem přihlášena a tu nyní povinnost hradit nemáte. Naopak pohledávka vzniklá po datu podání návrhu představuje Váš nový závazek, který doporučuji vyrovnat. Jeho vymáhání v rámci exekučního řízení  by mělo za následek zrušení schváleného oddlužení.