Zpráva o plnění oddlužení

Zpráva o plnění oddlužení

Dobrý den, v tabulce zpráva plnění odlužnění je kolonka očekávaná míra uspokojení věřitelů. Proč se uvádí číslo větší než 100%? Přeci když uhradím dluh v plné výší pravidelnými srážkami se mzdy tak by snad míra uspokojení měla být 100% jakožto do plné výše dluhu. Prosím o vysvětlení.

Odpověď

Pokud je ve zprávě o plnění oddlužení uvedena předpokládaná (očekávaná) míra uspokojení vyšší než 100%, neznamená to, že dlužník zaplatí více než 100% pohledávek. V této kolonce se zobrazuje výsledek vzorce, ze kterého se vypočítává očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů za 5 let (60 měsíců). Tento vzorec nepočítá s variantou, že dojde k uspokojení 100% nezajištěných pohledávek dříve než za 5 let. Proto se může stát, že se u dlužníka, který má relativně nízký dluh a relativně vysokou srážku, objeví tento údaj vyšší než 100%. Nicméně poté, co dlužník před uplynutím 60 měsíců splatí 100% nezajištěných pohledávek, pošle insolvenční správce (IS) soudu zprávu o splnění oddlužení a soud vydá dlužníkovi usnesení, kterým ho osvobodí od placení zbylých závazků, čímž je dlužník oddlužen. Případný přeplatek vrátí dlužníkovi IS.