Zpětvzetí přihlášky pohledávky

Zpětvzetí přihlášky pohledávky

Dobrý den, v rejstříku justice mám Krajský soud v Ostravě usnesením…… ze dne……vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky………………….. a ukončil účast toho věřitele v insolvenční řízení. IS upravil splátkový kalendář od…………… Co to prosím pro mě znamená? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

V tomto případě se k tomuto věřiteli nebude přihlížet a  získáte-li po doplacení splátkového kalendáře osvobozující usnesení, bude se vztahovat i na tohoto věřitele. Ostatní věřitelé dostanou vyšší procento plnění.